Công nghệ

nhiều bass, nhiều tính năng

nhiều bass, nhiều tính năng

Tai nghe không dây Sony ULT Wear trùm tai mới của Sony đánh dấu hai thay đổi đáng kể trong dòng sản phẩm âm thanh của thương hiệu. Đầu tiên, Sony đã nghĩ ra một cái tên thân thiện hơn để mọi ...

Show next
Góc nhìn TS
Logo