Quỹ đầu tư định lượng Qube Research mang lại lợi nhuận tăng đột biến, tăng gần 4 tỷ USD

 • Quỹ phòng hộ định lượng Qube Research & Technologies đang gặp khó khăn.
 • Quỹ mở rộng nhanh chóng sẽ tăng 22% vào năm 2024, tương đương khoảng 3,5 tỷ USD.
 • Qube hiện quản lý 20 tỷ USD và có 1.100 nhân viên.

Quỹ định lượng Qube Research & Technologies có trụ sở tại London sẽ có một khởi đầu rực rỡ vào năm 2024.

Qube, công ty đang quản lý tài sản trị giá khoảng 16 tỷ USD vào đầu năm nay, đã đạt được lợi nhuận 22% trong năm nay tính đến tháng 4, theo những người quen thuộc với vấn đề này và không được phép phát biểu công khai.

Một người quen thuộc cho biết quỹ này đã tăng gần 25% trong quý đầu tiên trước khi thua lỗ vào tháng 4. Theo Hedge Fund Research, trong khi các quỹ phòng hộ tăng nhẹ trung bình trong tháng trước và tăng gần 6% trong năm nay, chỉ số HFRI của các chiến lược định hướng định lượng đã giảm khoảng 3%. S&P 500 giảm 4,2% trong tháng 4 và kết thúc tháng với mức tăng 5,6% tính đến thời điểm hiện tại.

Đại diện Qube từ chối bình luận về hiệu quả hoạt động của công ty.

Qube hiện quản lý tài sản trị giá 20 tỷ USD và trong bối cảnh tuyển dụng rầm rộ, Qube đã tăng số lượng nhân viên lên 1.100 nhân viên.

Quỹ phòng hộ đa người quản lý nổi tiếng với hoạt động giao dịch có hệ thống và các nguồn tin trong ngành cho biết giao dịch theo yếu tố động lượng – một giao dịch định lượng dựa trên việc chọn ra những cổ phiếu tăng giá gần đây, có quý đầu tiên bùng nổ trên khắp Phố Wall – đã góp phần vào hiệu quả hoạt động.

Qube đã được tách ra khỏi Credit Suisse vào năm 2018 bởi Pierre-Yves Morlat và Laurent Laizet, Giám đốc điều hành và giám đốc đầu tư.

Theo những người quen thuộc với công ty, ngoài các chiến lược nội bộ, Qube còn tài trợ cho hàng chục nhà quản lý bên ngoài.

Qube có năm 2024 mạnh mẽ — bao gồm cả mức tăng 10% trong tháng 1 — nhờ lợi nhuận 20% trong cả năm 2023 và 2022.Nguồn: Business Insider.

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

   Leave a reply

   Góc nhìn TS
   Logo